Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych w budynku Sądu Rejonowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 19

  Nazwa: Prowadzenie bieżącej konserwacji  i napraw dźwigów zamontowanych w budynku Sądu Rejonowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 19
  Oznaczenie postępowania: F-26.2-32/17
  Czytajwięcejo:
 • I Ns 376/17

  Sygn. akt I Ns 376/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 29 września 2017 roku

         

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący: SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Katarzyny Porębskiej

  przy uczestnictwie: Julii Wietrzyk, Sebastiana Wietrzyka, Józefa Wietrzyka, Władysława Wietrzyka, Antoniego Wietrzyka

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Świadczenie usług pocztowych

  Nazwa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie nadania i zwrotu przesyłek zwykłych priorytetowych, przesyłek poleconych z podwójnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 gram oraz zwrotu paczek na rzecz Sądu Rejonowego w Limanowej
  Oznaczenie postępowania: F-3502-2/13
  Czytajwięcejo:
 • I Ns 284/17

  Limanowa, dnia 29 sierpnia 2017 roku

  Sygn. akt I Ns 284/17

   OGŁOSZENIE O ZŁOŻENENIU SKORYGOWANEGO WYKAZU INWENTARZA

   

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Limanowej (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku został złożony przez: Józefę Szczepek, Janinę Ślusarczyk, Krzysztofa Franczaka, Lucynę Florek, Antoniego Franczaka, Wojciecha Franczaka, Adama Franczaka i Małgorzatę Liptak skorygowany wykaz inwentarza na urzędowym formularzu z uwzględnieniem opinii biegłego sądowego Zbigniewa Śliwińskiego  z dnia 4 kwietnia 2017 r.  i z dnia 7 sierpnia 2017 r. dotyczący spadkodawcy Marii Franczyk, numer PESEL 55120801927, ostatni adres zamieszkania: Stara Wieś 28, 34-600 Limanowa, zmarłej  w dniu 5 lutego 2016 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

  Śp.

  Małgorzaty Kwiatkowskiej

  długoletniego Pracownika Sądu Rejonowego w Limanowej, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i przyjaciel.

  Rodzinie, Najbliższym

  wyrazy głębokiego współczucia

  składają Prezes i Dyrektor Sądu w imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów Sądu Rejonowego w Limanowej

   

   

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć